Türbeler

...

Türbeler

KONYA’DAKİ TÜRBELER

  • Tavus Baba Türbesi; Günümüzde Konyalılar ince hastalığına tutulmuş hastalarını şafak vakti bu küçücük kerpiç kulübenin önüne getirip şifa isterler. Ayrıca bir muradı olan cahil/kültürlü her kesimden insan tarafından bir kilo tuz hediye edilerek ziyaret edilir. Denir ki, buraya bu niyetle gelip de boş dönen olmamıştır.
  • Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi; Mevlana dergahına kapılanıp onun aşk potasından nasip alan velilerden birisi de Seyyid Mahmut Hayrani’dir.
  • Mevlana Türbesi; Konyalılar der ki “Bir kere gideni hep çağırır Mevlana” .
  • Nasreddin Hoca Türbesi; Akşehir halkı yağmur yağmadığı zaman Hoca türbesine gider ve yağmur duası eder. Onun mezarından alınan toprağın göz ağrısına iyi geldiğine inanılır. Hoca’nın türbesine gelip de gülmeyenin başına bir iş geleceğine inanılır. Yeni doğan çocukların göbek bağı türbeye gömülür..
  • Gömeç Hatun Türbesi; Musalla Mezarlığındadır. Selçuklu türbeleri arasında değişik bir karakteri vardır.
  • Ali Gav Zaviyesi ve Türbesi; Tarla mahallesindedir. XIV. Yüzyılda inşa edilmiş, medresede bulunan bir zaviyesidir.
  • Hasbey Dar’ ül Huffazı; Gaziâlemşah Mahallesindedir. Karamanoğlu Mehmet II devrinde Hacı Hasbey oğlu Mehmet bey tarafından (1421) "Hafızlar Evi" olarak yapılmıştır.
  • Ateş Baz Veli Türbesi; Hz.Mevlana'nın aşçısıdır. Yemek yaparken odun bittiğinde kolunu ateşe uzatıp yemeği pişirdiği rivayet edilir. Türbe Meram bölgesinde sakin bir mahallenin içinde insana huzur veren bir türbedir.